Free Hit Counter
alihoca
suve çocuk
ANA SAYFA ANALİZLER LABORATUVAR REFERANSLAR KALİBRASYON İLETİŞİM  
     
 
 

ALG SU ANALİZ LÂBORATUVARI,
VE YÖNETİM HİZMETLERİ

(ALG Mühendislik ve Ticaret)

 
 

LÂBORATUVARIMIZ, Eylül 2001 tarihinde kurulmuştur. Kurucusu Kim.Müh.Ahmet Lûtfü GÖNÜL, İzmir Bölge Hıfzısıhha Enstitü’sü     (Kimya Su Lâboratuvarı Sorumlusu) emeklisi olup SU ANALİZLERİ konusunda 21 yıllık bilgi birikimi ve deneyime sahiptir.

 

ALG SU LÂBORATUVARI olarak çalışmalarımız:
 
   
Laboratuvar analizleri (ölçümleme, raporlandırma ve yorumlama) ,
  İçme ve kullanma suları (Kaynak, çeşme, şebeke v.b) ,
  Yeraltı ve Yüzeysel sular (artezyen, kuyu, göl, gölet, baraj v.b.),
  Proses ve Atık Sular (Fabrika, işletmeler, evler v.b),
  Rekreasyonel amaçlı sular (Termal, Kaplıca / İçmece, Havuz, Deniz v.b),
  Laboratuvar Eğitimi,
Danışmanlık,
  Laboratuvar Projelendirme,
  Bilirkişi görevlendirme.
 
   
 

Lâboratuvar bünyesinde bir Kimya Mühendisi ve bir Kimya Teknikeri çalışmaktadır. Ayrıca Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoji Uzmanı / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı iki Tıp Doktoru ile bir Biyolog lâboratuvar çalışmalarımıza destek vermektedirler.

 
     
İZMİR / EGE'de İLK ve TEK ÖZEL SU LÂBORATUVARI'yız !...
SU HAKKINDA
 
Eski çağlardanberi yerleşimler su kenarlarında kurulmuştur. Hava kadar gerekli olan suyunyokluğu, yaşamın sonu demektir. Ancak; tükettiğimiz su çevresel ve doğal
nedenlerle herzaman istenilen özelliklere uygun olmayabilir. Nehir, göl, gölet, baraj
v.b.
havzalarından elde edilen hamsularda askıda katı madde olarak adlandırılan
çamur, kum,
kil gibi tortu yapıcı maddeler vardır. Yeraltı kaynaklarından sağlanan
sularda ise suyun
sertliğini (halk arasında kireç olarak nitelendirilmektedir) kalsiyum,
mağnezyum v.b. gibi
elementler belirler. Ayrıca; tükettiğimiz sulara, evsel /
endüstriyel atıklar nedeniyle zararlı / zehirli maddeler de karışabilir. Bu nedenle; günümüzde plansız sanayileşme, hızlı nüfus artışı, göç ve çarpık kentleşme gibi
çevre sorunlarından dolayı,
yaşam için çok önemli gereksinim olan İçme ve Kullanma
Suları, kaynağından tüketimine
kadar her safhada kontrol edilmelidir.
 
Suyun içinde doğal olarak bulunan veya çevresel nedenlerden ötürü sonradan karı-
şan maddelerin bir kısmı; insan sağlığı, evlerde kullanılan çamaşır, bulaşık makine-
leri,özellikle sanayide kullanılan ısı santralleri ve tesisatları için kabûl edilemeyecek
özellikte olabilir.Yine pekçok sanayi dalında kullanılan proses sularında istenmeyen
maddeler ürünün kalitesini etkileyebilir.Evsel kullanımlarda; kireçli ve tuzlu olarak
bilinen sular, evde kullanılan makinelerde ve temizlikte sorunlar yaratabilir.
 
Pekçok bulaşıcı hastalıklar (tifo, kolera, hepatit A v.b.) sudan kaynaklanmakta
ve 25 çeşit hastalığın su ile bulaştığı bilinmektedir. Su toplama alanları ve su dağıtım şebekeleri, çeşitli nedenlerden ötürü Bakteriyel ve Kimyasal olarak kirlenebilir.
Tüm bu İçme ve Kullanma Suları'nın mevsim değişimlerinde BAKTERİYOLOJİK
ve KİMYASAL Analizleri'nin yapılmasında yarar vardır.
 
İyi bir içme suyu;
Kokusuz, Renksiz, Berrak, Tortusuz ve İçimi kolay olmalıdır.
Suda;
Çürük yumurta, yosun, amonyak v.b. kokuları olmamalı,
Zehirli ve zararlı maddeler, hastalık yapıcı mikroorganizmalar içermemelidir.
Ayrıca; bazı parametrelerin az veya çok olması da insan sağlığını ve çevreyi etkiler. Örneğin; florür, dişler için büyük önem taşır. pH, bor ve tuz konsantrasyonlarının uygun olmadığı bir topraktan kaliteli ürün almak olası değildir.
  Sertlik ise özellikle sanayide, ısı transferinde çok büyük kayıplara neden olabilir.