suve çocuk
  ANA SAYFA ANALİZLER LABORATUVAR REFERANSLAR KALİBRASYON İLETİŞİM  
     
  KİMYASAL ANALİZLER  
     
Teknolojinin en son örnekleriyle donatılan lâboratuvarımızda, suların analizleri,
bilimsel geçerliliği olan yöntemlerle yapılmakta olup, ulusal ve uluslararası standartlara
uygun biçimde raporlandırılmaktadır
.
 
   
Lâboratuvarımızda yapılan Kimyasal su analizleri, işlem süreleri ve
rapor içerikleri aşağıdadır.
 
   

Analiz Parametreleri

Olası Rapor Çıkış Zamanı

 
   
ALKALİNİTE
Fenolftaleyn
Hidroksit
Metiloranj
Metiloranj
6 Saat Sonra
6 Saat Sonra
6 Saat Sonra
6 Saat Sonra
AMONYAK
Kantitatif
Kantitatif,distilasyon
6 Saat Sonra
6 Saat Sonra
AMONYAK AZOTU
Kantitatif
Kantitatif,distilasyon
6 Saat Sonra
24 Saat Sonra
AMONYUM
Kantitatif
Kantitatif,distilasyon
6 Saat Sonra
24 Saat Sonra
AMONYUM AZOTU
Kantitatif
Kantitatif,distilasyon
6 Saat Sonra
24 Saat Sonra
ASİDİTE
Fenolftaleyn
Metiloranj
Toplam
6 Saat Sonra
6 Saat Sonra
6 Saat Sonra
ASKIDA KATI MADDE
 6 Saat Sonra
BİKARBONAT
 6 Saat Sonra
BOR
 6 Saat Sonra
DEMİR
+2
+3
Kolloidal
Toplam
6 Saat Sonra
24 Saat Sonra
24 Saat Sonra
24 Saat Sonra
FLORÜR
Kantitatif
Kantitatif,distilasyon
6 Saat Sonra
24 Saat Sonra
FOSFAT
Fosfat Fosforu
Orto
Toplam
6 Saat Sonra
6 Saat Sonra
24 Saat Sonra
HİDROKSİT
6 Saat Sonra
İLETKENLİK
6 Saat Sonra
İYOT
6 Saat Sonra
KALSİYUM
Kalsiyum
Kalsiyum Sertliği
6 Saat Sonra
6 Saat Sonra
KARBONAT
6 Saat Sonra
KLOR
Serbest
Toplam
6 Saat Sonra
6 Saat Sonra
KLORÜR (tuz)
6 Saat Sonra
MAĞNEZYUM
Mağnezyum
Mağnezyum Sertliği
6 Saat Sonra
6 Saat Sonra
MANGAN
Kantitatif
Toplam
6 Saat Sonra
24 Saat Sonra
MONO KLOROMİN
6 Saat Sonra
NİTRAT
Nitrat
Nitrat Azotu
6 Saat Sonra
6 Saat Sonra
NİTRİT
Nitrit
Nitrit Azotu
6 Saat Sonra
6 Saat Sonra
ORGANİK MADDE
6 Saat Sonra
pH
6 Saat Sonra
RENK
6 Saat Sonra
SERTLİK
Geçici
Kalıcı
Toplam
6 Saat Sonra
6 Saat Sonra
6 Saat Sonra
SICAKLIK
6 Saat Sonra
SİLİSYUM
Dioksit
Dioksit, kolloidal
6 Saat Sonra
6 Saat Sonra
SODYUM
Klorür
Nitrit
Silikat
6 Saat Sonra
6 Saat Sonra
6 Saat Sonra
SÜLFAT
6 Saat Sonra
SÜLFÜR
6 Saat Sonra
 
     
     
 
Lâboratuvarımızda yapılan KİMYASAL su analizleri, işlem süreleri ve rapor içerikleri aşağıdadır
Suyun Cinsi

  Analiz        Parametreleri

Olası Rapor Çıkış Zamanı

İÇME ve KULLANMA SULARI* Alüminyum, Amonyum, Klorür, Renk, İletkenlik, pH, Demir, Mangan, Koku, Sülfat, Tat ve Bulanıklık. 24 Saat Sonra

İÇME ve KULLANMA SULARI

Amonyak, Amonyum, Bikarbonat, Demir, Florür, İletkenlik,   Kalsiyum, Karbonat, Klorür, Mağnezyum, Mangan, Nitrat, Nitrit, Organik madde, pH, Silica Sülfat, Toplam alkalinite, TDS ve Toplam sertlik

48 Saat Sonra

İÇME ve KULLANMA SULARI

Amonyak, Amonyum, Bikarbonat, Demir, Çözünmüş demir, Demir trioksit, Florür, İletkenlik,   Kalsiyum, Kalsiyum sertliği, Karbonat, Klorür, Sodyum klorür, Mağnezyum, Mağnezyum sertliği, Mangan, Nitrat, Nitrit, Sodyum nitrit, Organik madde, pH, Silica Sodyum silikat, Sülfat, Sodyum sülfat, Sülfür, Toplam alkalinite, P alkalinite, M alkalinite, O alkalinite, TDS, Geçici sertlik, Kalıcı sertlik,Toplam sertlik (oFS), Toplam sertlik (od).

72 Saat Sonra

İÇME ve KULLANMA SULARI**

Renk, Bulanıklık, Koku, Tat, İletkenlik, pH, Nitrit, Amonyum, Alüminyum ve Demir. 24 Saat Sonra
*  TS 266, Nisan 2005.
** Resmi Gazete; 24.07.2005, 25730.


SULAMA SULARI
Sulama sularının kalitesi, çifçilerimiz için büyük önem taşımaktadır. Örneğin; pH, tuz,  ve bor oranları, sulamada çok önemlidir. Bu nedenle, ürün verimini arttırmak için kullanılan suyun özelliklerinin bilinmesi gerekir. Özellikle mevsim değişimlerinde analiz yaptırılmasında yarar vardır.

BETON KARMA SULARI

Beton karma sularının analiz  parametreleri TS EN 206' da belirtilmiştir

ZEMİN SULARI

Zemin sularının analiz  parametreleri TS 3440'da belirtilmiştir.

BAKTERİYOLOJİK ANALİZLER

Sağlıklı bir yaşamın en temel unsurlarından biri, temiz İÇME ve KULLANMA suyuna sahip olmaktır.Suyun mikropsuz olup
olmadığı BAKTERİYOLOJİK analizlerle anlaşılabilir.

Lâboratuvarımızda yapılan bakteriyolojik su analizleri, işlem süreleri ve rapor içerikleri aşağıdadır.
Suyun Cinsi

Analiz Parametreleri

Olası Rapor Çıkış Zamanı

İÇME ve KULLANMA SULARI *

Serbest klor, Clostridium perfringens, Koloni sayısı ve Koliform bakteri.

72 Saat Sonra

İÇME ve KULLANMA SULARI **

Serbest klor, Clostridium perfringens, Escherichia coli (E.coli) ve koliform bakteri.

72 Saat Sonra

HAVUZ         SULARI ***

Toplam Koliform, Fekal Koliform, Fekal Streptococcus.

72 Saat Sonra

DENİZ
SULARI ****

Toplam Koliform, Fekal Koliform, Fekal Streptococcus, Salmonella.

72 Saat Sonra

 

* TS 266, Nisan 2005.
**
Resmi Gazete; 24.07.2005, 25730
***  TS 11899.
**** TS 10870.