Teknolojinin en son örnekleriyle donatılan lâboratuvarımızda, suların analizleri, bilimsel geçerliliği olan yöntemlerle yapılmakta olup, ulusal ve uluslararası standartlara uygun biçimde raporlandırılmaktadır.

    Lâboratuvar kurucusu: Kim.Müh. Ahmet Lûtfü GÖNÜL

Sağlıklı bir yaşamın en temel unsurlarından biri, temiz İçme ve Kullanma suyuna sahip olmaktır. Suyun sağlıklıve kaliteli olup olmadığı BAKTERİYOLOJİK ve KİMYASAL analizlerle anlaşılabilir.

Çoğu kez hatalı analiz sonucu, yanlış örnek almaktan kaynaklanmaktadır (işinin ehli biri tarafından örnek alınmalıdır). Bu nedenle, nasıl örnek alınacağının ve alınan bu örneklerin hangi yöntem ve koşullarda nerede, nasıl ve ne kadar zaman (saat, gün veya ay) saklanabileceğinin bilinmesi gerekmektedir. Örneklerin; doğru ve sağlıklı çok iyi korunup saklanması,  analizin doğruluk ve güvenilirlik derecesini etkiler. Bazı analizler, örneğin alındığı yerde yapılmalıdır (pH, sıcaklık, iletkenlik v.b). Bu gibi durumlarda, taşınabilir cihaz ve ekipmanların kullanılması zorunlu hale gelir.

Lâboratuvarda yapılması gereken analiz örneklerinin, yöntemine uygun olarak saklanması ve taşınması gerekir. Her ne şekilde olursa olsun; örneklerin alınış zamanı ile analizlenme zamanı arasında geçen süre, yapılan analizin gerçeği yansıtma derecesini etkiler! Örneğin; organik madde oda sıcaklığında bekletilirse, biyolojik olarak parçalanır veya diğer bileşenlerle reaksiyona girebilir. Ayrıca, yapılan analizlerin doğruluk derecesi de büyük önem taşır. Alınan örneğin sayısı ve örnek üzerinde çalışılan analizin tekrarlanma sayısı sağlıklı bir sonuca varabilmek için yapılan analizin ciddiyetini gösterir.

Son olarak, örneğin taşınacağı kabın malzeme yapısı da dikkat edilmesi gereken önemli bir faktördür. Yapılacak analize göre cam, plastik veya teflon malzeme seçilmelidir.

Lâboratuvarımızda yapılan Bakteriyolojik ve Kimyasal su analizleri,
işlem süreleri ve rapor içerikleri linkte yer almaktadır.