SU HAKKINDA

Eski çağlardan beri yerleşimler su kenarlarında kurulmuştur. Hava kadar gerekli olan suyun yokluğu, yaşamın sonu demektir. Ancak; tükettiğimiz su çevresel ve doğal nedenlerle herzaman istenilen özelliklere uygun olmayabilir. Nehir, göl, gölet, baraj v.b. havzalarından elde edilen ham sularda askıda katı madde olarak adlandırılan çamur, kum, kil gibi tortu yapıcı maddeler vardır. Yeraltı kaynaklarından sağlanan sularda ise suyun sertliğini (halk arasında kireç olarak nitelendirilmektedir) kalsiyum, magnezyum v.b. gibi elementler belirler. Ayrıca; tükettiğimiz sulara, evsel/endüstriyel atıklar nedeniyle zararlı/zehirli maddeler de karışabilir. Bu nedenle; günümüzde plansız sanayileşme, hızlı nüfus artışı, göç ve çarpık kentleşme gibi çevre sorunlarından dolayı, yaşam için çok önemli gereksinim olan İçme ve Kullanma Suları, kaynağından tüketimine kadar her safhada kontrol edilmelidir.

Suyun içinde doğal olarak bulunan veya çevresel nedenlerden ötürü sonradan karışan maddelerin bir kısmı; insan sağlığı, evlerde kullanılan çamaşır, bulaşık makineleri, özellikle sanayide kullanılan ısı santralleri ve tesisatları için kabûl edilemeyecek özellikte olabilir. Yine pekçok sanayi dalında kullanılan proses sularında istenmeyen maddeler ürünün kalitesini etkileyebilir. Evsel kullanımlarda; kireçli ve tuzlu olarak bilinen sular, evde kullanılan makinelerde ve temizlikte sorunlar yaratabilir.

Pekçok bulaşıcı hastalıklar (tifo, kolera, hepatit A v.b) sudan kaynaklanmakta ve 25 çeşit hastalığın su ile bulaştığı bilinmektedir. Su toplama alanları ve su dağıtım şebekeleri, çeşitli nedenlerden ötürü Bakteriyel ve Kimyasal olarak kirlenebilir. İçme ve Kullanma Suları’nın mevsim değişimlerinde BAKTERİYOLOJİK ve KİMYASAL Analizleri’nin yapılmasında yarar vardır.

İyi bir içme suyu; Kokusuz, Renksiz, Berrak, Tortusuz ve İçimi kolay olmalıdır.

Suda;
– Çürük yumurta, yosun, amonyak v.b. kokuları olmamalı,
– Zehirli ve zararlı maddeler, hastalık yapıcı mikroorganizmalar içermemeli,
– Ayrıca; bazı parametrelerin az veya çok olması da insan sağlığını ve çevreyi etkiler. Örneğin; florür, dişler için büyük önem taşır. pH, bor ve tuz konsantrasyonlarının uygun olmadığı bir topraktan kaliteli ürün almak olası değildir.
– Sertlik ise özellikle sanayide, ısı transferinde çok büyük kayıplara neden olabilir.